Fermata
Aktualności Regional Centrum of Music Psychology

Do You know that...
Responding to a question That pianist should practice every day, Artur Rubinstein said:
- When I do not exercise one day, I feel it right away. When I'm not exercise two days, my fingers feel it. When I do not exercise for three days, my audience feel it.

Fermata
Rozwój artystyczny - pomoc i wsparcie psychologa dr Anny Nogaj - konsultacje online! Zapraszamy! Print
There are no translations available.

 
Informacje Print
There are no translations available.

Regionalne Centrum Psychologii MuzykiRegionalne Centrum Psychologii Muzyki "Fermata"  zostało przekształcone w Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Centrum Edukacji Artystycznej

 
"Psycholog muzyki to osoba świadomie wspierająca rozwój dziecka w szkole muzycznej i badająca pozytywne relacje na linii uczeń - nauczyciel - rodzic. Kompetencje tego fachowca wspomagają rozwiązywa
nie problemów w edukacji artystycznej. Cieszymy się i zachęcamy do korzystania z naszej oferty."
 
Dyrektor
Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych
im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy
mgr Ewa Stąporek - PospiechCelem działalności Poradni jest szeroko rozumiana pomoc psychologiczna dla młodych adeptów sztuki muzycznej, plastycznej i baletowej, ich rodziców, nauczycieli, a także dla kandydatów do szkół artystycznych. Wszelkie działania mają na celu udzielanie wsparcia w przypadku różnorodnych trudności, które mogą pojawić się na poszczególnych etapach edukacji artystycznej.

 


PORADNIA OFERUJE

  • udzielanie fachowej pomocy psychologicznej w ramach spotkań terapeutycznych indywidualnych lub grupowych

  • diagnostykę psychologiczną kandydatów do szkół artystycznych oraz uczniów szkół artystycznych w zakresie ich predyspozycji artystycznych jak i poznawczych

  • wsparcie psychologiczne dla uczniów przygotowujących się do konkursów artystycznych

  • opiekę terapeutyczną dla uczniów doświadczających nieharmonijnego rozwoju artystycznego

  • prowadzenie warsztatów i wykładów z zakresu psychologii muzyki dla uczniów, rodziców i nauczycieli szkół artystycznych

  • prowadzenie badań naukowych nad specyfiką psychospołecznego funkcjonowania uczniów szkół artystycznych

 
 
Kontakt Print
There are no translations available.

 
OFERTA WARSZTATÓW I WYKŁADÓW Print
There are no translations available.


PROPOZYCJA
WYKŁADÓW / WARSZTATÓW
DLA NAUCZYCIELI

1. Pedagog artysta w świetle wymagań XXI wieku. 
  2. Kształtowanie wewnętrznej motywacji do nauki muzyki u uczniów. 
  3. Rola pedagoga w rozwoju młodych muzyków. 
  4. Problemy oceny w sztuce muzycznej. 
  5. Znaczenie pamięci dla efektywnego wykonawstwa muzycznego. 
  6. Pomoc pedagogów w psychologicznym przygotowaniu uczniów do występów publicznych. 
  7. Trema i sposoby jej zwalczania. 
  8. Pomoc uczniom z dysfunkcjami rozwojowymi a nauka w szkole muzycznej. 
  9. Dojrzałość szkolna dziecka utalentowanego muzycznie. 
  10. Sposoby wspomagania rozwoju i kształcenia uczniów w szkole muzycznej.
  11. Różnice w kształceniu uczniów zdolnych muzycznie, a talentów muzycznych. 
    12. Wzmacnianie przez nauczycieli czynników wpływających na powodzenia ucznia, w nauce w szkole muzycznej.

PROPOZYCJA
WYKŁADÓW / WARSZTATÓW
DLA RODZICÓW

1. Rola rodziców w drodze edukacji artystycznej dziecka. 
  2. Charakterystyka muzycznego rozwoju dziecka i przygotowanie do zawodu muzyka. 
  3. Muzyczna dojrzałość szkolna. 
  4. Psychologiczny i społeczny rozwój dziecka uzdolnionego muzycznie. 
  5. Rola rodzica w kryzysach rozwojowych dziecka, pojawiających się
w poszczególnych latach jego życia lub w przełomowych momentach edukacji. 
  6. Wspomaganie rozwoju zdolności muzycznych dziecka. 
  7. Kształtowanie cech osobowości dziecka ważnych dla jego muzycznego rozwoju. 
  8. Dobre i złe postawy rodziców ucznia szkoły muzycznej. 
  9. Strategie kształtowania wewnętrznej motywacji dziecka do nauki gry na instrumencie. 
 

ROPOZYCJA
WYKŁADÓW / WARSZTATÓW
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH

1. Dlaczego pojawia się trema i jak się z nią uporać. 
  2. Jak skutecznie zapamiętywać utwory muzyczne. 
  3. Psychologiczne przygotowanie do zawodu muzyka. 
  4. Świadome ćwiczenie i przygotowanie do występu publicznego .
  5. Skuteczne techniki uczenia się (na przykładzie Historii Muzyk). 
  6. Zwiększanie własnych kompetencji i podwyższanie samooceny.


 
Tematyka wykładów/warsztatów może być dostosowana do aktualnych potrzeb szkolnej społeczności. Wybrane wykłady i warsztaty mogą być prowadzone wspólnie dla grupy uczniów, rodziców i nauczycieli, omawiając problematykę spotkania z róznych perspektyw.
 
 
Kto pomaga? Print
There are no translations available.

 

dr Anna Antonina Nogaj

 

psycholog

(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego: mgr psychologii; dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii)

muzyk-instrumentalista; specjalność: gra na skrzypcach

(Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

psycholog muzyki

(Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie)

 

Anna Nogaj prowadzi w 2007 roku utworzyła w szkole Regionalne Centrum Psychologii Muzyki „Fermata”, które w 2011 roku zostało przekształcone w Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Centrum Edukacji Artystycznej. Aktualnie pracuje także na stanowisku psychologa w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy oraz na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Poza działalnością pomocową, od 2009 roku organizuje Ogólnopolskie Konferencje Psychologiczne Szkolnictwa Artystycznego oraz prowadzi szeroką działalność warsztatową w polskich szkołach muzycznych.

 
Działalność wydawnicza Print
There are no translations available.


Pierwsza publikacja zrealizowana przez Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina: Regionalne Centrum Psychologii Muzyki "Fermata" pod patronatem Centrum Edukacji Atrystycznej w Warszawie.
 
Książka zawiera przewodnik wybranych tekstów źródłowych na temat działalności pierwszych poradni psychologicznych dla polskich szkół muzycznych oraz porusza problematykę współczesnych kierunków działałności psychologicznej z perspektywy psychologów, pedagogów i nauczycieli prowadzących w szkołach muzycznych.Przeglądaj spis treści
 
Galeria "Fermata" Print
There are no translations available.


  1. 2007-11-08 Uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Psychologii Muzyki
  2. 2008-01-23 I Spotkanie psychologów szkół muzycznych
  3. 2009-04-06/08 I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna
  4. 2010-04-07/09 II Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna