Fermata
Aktualności Regional Centrum of Music Psychology
There are no translations available.

 

Uchwała Towarzystwa Mozartowskiego

 

Wspominając  śp. Panią Ewę Stąporek-Pospiech, Prezes Towarzystwa Mozartowskiego w Bydgoszczy, członkowie organizacji podczas nadzwyczajnego zebrania podkreślili szczególną rolę Pani Prezes w powołaniu Towarzystwa oraz wieloletnie jego prowadzenie. Członkowie Towarzystwa zwrócili uwagę na Jej zaangażowanie w promowaniu klasycznego piękna oraz muzyki Mozarta, a także propagowanie sztuki poprzez organizowanie koncertów, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, wspomaganie uzdolnionej młodzieży oraz upowszechnianie muzyki wśród melomanów. Wielkie serce, pasja i praca Pani Prezes owocowały rozprzestrzenianiem się dobra i piękna w świecie.
TOWARZYSTWO MOZARTOWSKIE W BYDGOSZCZY

 

Towarzystwo Mozartowskie działające przy Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy to stowarzyszenie zajmujące się promowaniem i upowszechnianiem muzyki .

Powstało w 1995 roku i tym samym Bydgoszcz stała się siedzibą pierwszego, a zarazem jedynego Towarzystwa Mozartowskiego w Polsce .

Głównym punktem zainteresowań Towarzystwa jest oczywiście osoba
i twórczość Mozarta , ale obok tego również szeroko rozumiana problematyka muzyczna, związana z różnymi twórcami czy epokami. Celem stowarzyszenia jest organizowanie różnorodnych imprez - koncertów, audycji , spotkań muzycznych, skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców: uczniów szkół muzycznych, melomanów, czy środowiska lokalnego. Wśród tego typu imprez wymienić należy liczne koncerty okolicznościowe, recitale, koncerty kameralne i orkiestrowe, koncerty promujące młode talenty – wybitnie uzdolnioną młodzież.

Towarzystwo Mozartowskie finansuje nagrody dla osób wyróżniających się na konkursach muzycznych ( nagroda za najlepsze wykonanie utworów Mozarta na Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Krakowie oraz nagroda na Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów „Artur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy ). Towarzystwo organizuje ponadto wykłady popularno-naukowe, przybliżające słuchaczom różnorodną problematykę muzyczną oraz warsztaty , na których młodzież zapoznaje się z praktyką muzyczną minionych epok .

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie twórczości Mozarta i innych kompozytorów okresu klasycznego oraz kompozytorów, dla których inspiracją jest muzyka Mozarta. Towarzystwo upowszechnia utwory instrumentalne zespołowe, wokalne i orkiestrowe oraz umacnia więzi pomiędzy polskimi
i zagranicznymi muzykami. Towarzystwo współpracuje z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i innymi podmiotami krajowymi
i zagranicznymi realizującymi podobne cele (jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których RP jest stroną)

 

TOWARZYSTWO REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ :

 1. ORGANIZOWANIE KONCERTÓW, AUDYCJI, FESTIWALI ORAZ KONKURSÓW MUZYCZNYCH.

 2. WSPÓŁPRACĘ Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI, SAMORZĄDOWYMI, ORGANIZACJAMI POLITYCZNYMI
  I INSTYTUCJAMI KULTURALNYMI.

 3. ORGANIZOWANIE SEMINARIÓW.

 4. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZĄ I FONOGRAFICZNĄ.

 5. PROWADZENIE ZESPOŁÓW INSTRUMENTALNYCH.

 6. NAWIĄZYWANIE I UTRZYMYWANIE KONTAKTÓW
  Z POKREWNYMI TOWARZYSTWAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

 7. FINANSOWANIE NAGRÓD I STYPENDIÓW DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH CELE TOWARZYSTWA LUB PREDYSPONOWANYCH DO ICH REALIZACJI ORAZ DLA OSÓB WYBITNIE UTALENTOWANYCH MUZYCZNIE Z DOCHODÓW TOWARZYSTWA, PO PODJĘCIU W TYM PRZEDMIOCIE UCHWAŁY PRZEZ ZARZĄD I PO ZAPOZNANIU SIĘ ZE STANEM MAJĄTKOWYM TOWARZYSTWA.


Fermata
Rozwój artystyczny - pomoc i wsparcie psychologa dr Anny Nogaj - konsultacje online! Zapraszamy! Print
There are no translations available.

 
Informacje Print
There are no translations available.

Regionalne Centrum Psychologii MuzykiRegionalne Centrum Psychologii Muzyki "Fermata"  zostało przekształcone w Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Centrum Edukacji Artystycznej

 
"Psycholog muzyki to osoba świadomie wspierająca rozwój dziecka w szkole muzycznej i badająca pozytywne relacje na linii uczeń - nauczyciel - rodzic. Kompetencje tego fachowca wspomagają rozwiązywa
nie problemów w edukacji artystycznej. Cieszymy się i zachęcamy do korzystania z naszej oferty."
 
Dyrektor
Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych
im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy
mgr Ewa Stąporek - PospiechCelem działalności Poradni jest szeroko rozumiana pomoc psychologiczna dla młodych adeptów sztuki muzycznej, plastycznej i baletowej, ich rodziców, nauczycieli, a także dla kandydatów do szkół artystycznych. Wszelkie działania mają na celu udzielanie wsparcia w przypadku różnorodnych trudności, które mogą pojawić się na poszczególnych etapach edukacji artystycznej.

 


PORADNIA OFERUJE

 • udzielanie fachowej pomocy psychologicznej w ramach spotkań terapeutycznych indywidualnych lub grupowych

 • diagnostykę psychologiczną kandydatów do szkół artystycznych oraz uczniów szkół artystycznych w zakresie ich predyspozycji artystycznych jak i poznawczych

 • wsparcie psychologiczne dla uczniów przygotowujących się do konkursów artystycznych

 • opiekę terapeutyczną dla uczniów doświadczających nieharmonijnego rozwoju artystycznego

 • prowadzenie warsztatów i wykładów z zakresu psychologii muzyki dla uczniów, rodziców i nauczycieli szkół artystycznych

 • prowadzenie badań naukowych nad specyfiką psychospołecznego funkcjonowania uczniów szkół artystycznych

 
 
Kontakt Print
There are no translations available.

 
OFERTA WARSZTATÓW I WYKŁADÓW Print
There are no translations available.


PROPOZYCJA
WYKŁADÓW / WARSZTATÓW
DLA NAUCZYCIELI

1. Pedagog artysta w świetle wymagań XXI wieku. 
  2. Kształtowanie wewnętrznej motywacji do nauki muzyki u uczniów. 
  3. Rola pedagoga w rozwoju młodych muzyków. 
  4. Problemy oceny w sztuce muzycznej. 
  5. Znaczenie pamięci dla efektywnego wykonawstwa muzycznego. 
  6. Pomoc pedagogów w psychologicznym przygotowaniu uczniów do występów publicznych. 
  7. Trema i sposoby jej zwalczania. 
  8. Pomoc uczniom z dysfunkcjami rozwojowymi a nauka w szkole muzycznej. 
  9. Dojrzałość szkolna dziecka utalentowanego muzycznie. 
  10. Sposoby wspomagania rozwoju i kształcenia uczniów w szkole muzycznej.
  11. Różnice w kształceniu uczniów zdolnych muzycznie, a talentów muzycznych. 
    12. Wzmacnianie przez nauczycieli czynników wpływających na powodzenia ucznia, w nauce w szkole muzycznej.

PROPOZYCJA
WYKŁADÓW / WARSZTATÓW
DLA RODZICÓW

1. Rola rodziców w drodze edukacji artystycznej dziecka. 
  2. Charakterystyka muzycznego rozwoju dziecka i przygotowanie do zawodu muzyka. 
  3. Muzyczna dojrzałość szkolna. 
  4. Psychologiczny i społeczny rozwój dziecka uzdolnionego muzycznie. 
  5. Rola rodzica w kryzysach rozwojowych dziecka, pojawiających się
w poszczególnych latach jego życia lub w przełomowych momentach edukacji. 
  6. Wspomaganie rozwoju zdolności muzycznych dziecka. 
  7. Kształtowanie cech osobowości dziecka ważnych dla jego muzycznego rozwoju. 
  8. Dobre i złe postawy rodziców ucznia szkoły muzycznej. 
  9. Strategie kształtowania wewnętrznej motywacji dziecka do nauki gry na instrumencie. 
 

ROPOZYCJA
WYKŁADÓW / WARSZTATÓW
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH

1. Dlaczego pojawia się trema i jak się z nią uporać. 
  2. Jak skutecznie zapamiętywać utwory muzyczne. 
  3. Psychologiczne przygotowanie do zawodu muzyka. 
  4. Świadome ćwiczenie i przygotowanie do występu publicznego .
  5. Skuteczne techniki uczenia się (na przykładzie Historii Muzyk). 
  6. Zwiększanie własnych kompetencji i podwyższanie samooceny.


 
Tematyka wykładów/warsztatów może być dostosowana do aktualnych potrzeb szkolnej społeczności. Wybrane wykłady i warsztaty mogą być prowadzone wspólnie dla grupy uczniów, rodziców i nauczycieli, omawiając problematykę spotkania z róznych perspektyw.
 
 
Kto pomaga? Print
There are no translations available.

 

dr Anna Antonina Nogaj

 

psycholog

(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego: mgr psychologii; dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii)

muzyk-instrumentalista; specjalność: gra na skrzypcach

(Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

psycholog muzyki

(Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie)

 

Anna Nogaj prowadzi w 2007 roku utworzyła w szkole Regionalne Centrum Psychologii Muzyki „Fermata”, które w 2011 roku zostało przekształcone w Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Centrum Edukacji Artystycznej. Aktualnie pracuje także na stanowisku psychologa w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy oraz na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Poza działalnością pomocową, od 2009 roku organizuje Ogólnopolskie Konferencje Psychologiczne Szkolnictwa Artystycznego oraz prowadzi szeroką działalność warsztatową w polskich szkołach muzycznych.

 
Działalność wydawnicza Print
There are no translations available.


Pierwsza publikacja zrealizowana przez Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina: Regionalne Centrum Psychologii Muzyki "Fermata" pod patronatem Centrum Edukacji Atrystycznej w Warszawie.
 
Książka zawiera przewodnik wybranych tekstów źródłowych na temat działalności pierwszych poradni psychologicznych dla polskich szkół muzycznych oraz porusza problematykę współczesnych kierunków działałności psychologicznej z perspektywy psychologów, pedagogów i nauczycieli prowadzących w szkołach muzycznych.Przeglądaj spis treści
 
Galeria "Fermata" Print
There are no translations available.


 1. 2007-11-08 Uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Psychologii Muzyki
 2. 2008-01-23 I Spotkanie psychologów szkół muzycznych
 3. 2009-04-06/08 I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna
 4. 2010-04-07/09 II Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna