Sucesses
Aktualności Our successes
There are no translations available.

 

Uchwała Towarzystwa Mozartowskiego

 

Wspominając  śp. Panią Ewę Stąporek-Pospiech, Prezes Towarzystwa Mozartowskiego w Bydgoszczy, członkowie organizacji podczas nadzwyczajnego zebrania podkreślili szczególną rolę Pani Prezes w powołaniu Towarzystwa oraz wieloletnie jego prowadzenie. Członkowie Towarzystwa zwrócili uwagę na Jej zaangażowanie w promowaniu klasycznego piękna oraz muzyki Mozarta, a także propagowanie sztuki poprzez organizowanie koncertów, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, wspomaganie uzdolnionej młodzieży oraz upowszechnianie muzyki wśród melomanów. Wielkie serce, pasja i praca Pani Prezes owocowały rozprzestrzenianiem się dobra i piękna w świecie.
TOWARZYSTWO MOZARTOWSKIE W BYDGOSZCZY

 

Towarzystwo Mozartowskie działające przy Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy to stowarzyszenie zajmujące się promowaniem i upowszechnianiem muzyki .

Powstało w 1995 roku i tym samym Bydgoszcz stała się siedzibą pierwszego, a zarazem jedynego Towarzystwa Mozartowskiego w Polsce .

Głównym punktem zainteresowań Towarzystwa jest oczywiście osoba
i twórczość Mozarta , ale obok tego również szeroko rozumiana problematyka muzyczna, związana z różnymi twórcami czy epokami. Celem stowarzyszenia jest organizowanie różnorodnych imprez - koncertów, audycji , spotkań muzycznych, skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców: uczniów szkół muzycznych, melomanów, czy środowiska lokalnego. Wśród tego typu imprez wymienić należy liczne koncerty okolicznościowe, recitale, koncerty kameralne i orkiestrowe, koncerty promujące młode talenty – wybitnie uzdolnioną młodzież.

Towarzystwo Mozartowskie finansuje nagrody dla osób wyróżniających się na konkursach muzycznych ( nagroda za najlepsze wykonanie utworów Mozarta na Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Krakowie oraz nagroda na Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów „Artur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy ). Towarzystwo organizuje ponadto wykłady popularno-naukowe, przybliżające słuchaczom różnorodną problematykę muzyczną oraz warsztaty , na których młodzież zapoznaje się z praktyką muzyczną minionych epok .

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie twórczości Mozarta i innych kompozytorów okresu klasycznego oraz kompozytorów, dla których inspiracją jest muzyka Mozarta. Towarzystwo upowszechnia utwory instrumentalne zespołowe, wokalne i orkiestrowe oraz umacnia więzi pomiędzy polskimi
i zagranicznymi muzykami. Towarzystwo współpracuje z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i innymi podmiotami krajowymi
i zagranicznymi realizującymi podobne cele (jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których RP jest stroną)

 

TOWARZYSTWO REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ :

 1. ORGANIZOWANIE KONCERTÓW, AUDYCJI, FESTIWALI ORAZ KONKURSÓW MUZYCZNYCH.

 2. WSPÓŁPRACĘ Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI, SAMORZĄDOWYMI, ORGANIZACJAMI POLITYCZNYMI
  I INSTYTUCJAMI KULTURALNYMI.

 3. ORGANIZOWANIE SEMINARIÓW.

 4. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZĄ I FONOGRAFICZNĄ.

 5. PROWADZENIE ZESPOŁÓW INSTRUMENTALNYCH.

 6. NAWIĄZYWANIE I UTRZYMYWANIE KONTAKTÓW
  Z POKREWNYMI TOWARZYSTWAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

 7. FINANSOWANIE NAGRÓD I STYPENDIÓW DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH CELE TOWARZYSTWA LUB PREDYSPONOWANYCH DO ICH REALIZACJI ORAZ DLA OSÓB WYBITNIE UTALENTOWANYCH MUZYCZNIE Z DOCHODÓW TOWARZYSTWA, PO PODJĘCIU W TYM PRZEDMIOCIE UCHWAŁY PRZEZ ZARZĄD I PO ZAPOZNANIU SIĘ ZE STANEM MAJĄTKOWYM TOWARZYSTWA.


Sucesses
LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
There are no translations available.

 
Read more...
 
PODZIĘKOWANIA I LISTY GRATULACYJNE
There are no translations available.

Read more...
 
LAUREACI KONKURSÓW MUZYCZNYCH
There are no translations available.\

VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny

Młody Wirtuoz”

 Sanok 2 – 3 lutego 2015 r.


MAJA KAMROWSKA
KL. IV OSM I st.

uczennica mgr Barbary Klekotko
zdobyła

GRAND PRIX
ALEKSANDER MISIAK
KL. V OSM I st.


uczeń mgr Małgorzaty Kamrowskiej

zdobył
Dyplom Srebrnego Wirtuoza
 

PRZESŁUCHANIA OGÓLNOPOLSKIE

CEA I STOPIEŃ, STYCZEŃ 2015

 

I MIEJSCE

MAJA KAMROWSKA

(kl. fortepianu mgr Barbary Klekotko)


III MIEJSCE

DOMINIKA RAK

(kl. fortepianu mgr Marii Frajndt)

 

III MIEJSCE

DANIEL DZIATKOWIAK

(kl. skrzypiec prof. Pawła Radzińskiego)


WYRÓŻNIENIE

NATALIA STRÓŻYŃSKA

(kl. wiolonczeli mgr Cezarego Krysztoforskiego)


WYRÓŻNIENIE

STEFAN OPALIŃSKI

(kl. wiolonczeli mgr Michała Litwy)

 


 


Fundusz Stypendialny IKEA FAMILY

na stypendia dla zdolnych i jednocześnie zaangażowanych społecznie uczniów. Wśród kandydatów komisja, wyłoniła 2 stypendystów:

DOMINIKA KRAWCZYK z klasy V OSM II stopnia

JAN ŁOSOŚ z III Klasy Talentów OSM II stopnia


 

XIII Ogólnopolski Konkurs Duetów Fortepianowych

w Jeleniej Górze, 24.05.2014

 

 

 

I MIEJSCE W KATEGORII I

 

Duet fortepianowy w składzie

Emilia Brymora i Ignacy Zok

(kl. II OSM I st. naucz. Anna Ujazdowska) 

 

 

I MIEJSCE W KATEGORII III
 

Duet fortepianowy w składzie 

Julia Brymora i Adam Ignaczak
 

(kl. VI i V OSM I st. naucz. Anna Ujazdowska i Iwona Żyta)

 

 

 

OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE WIOLONCZELOWE
IM. ZDZISŁAWY WOJCIECHOWSKIEJ
BYDGOSZCZ, 8 – 10 MAJA 2014


I GRUPA WIEKOWA

Wyróżnienia II stopnia:
 

FILIP WOJTOWICZ
 

z klasy wiolonczel mgr Cezarego Krysztoforskiego
 

III GRUPA WIEKOWA


II miejsce

 

ZUZANNA NOGAJ

z klasy wiolonczeli mgr Joanny Otmianowskiej-Siarkiewicz

 

V GRUPA WIEKOWA


I miejsce

 

ANTONI MAJEWSKI
z klasy wiolonczeli mgr Iwony Michalak


V GRUPA WIEKOWA


III miejsce


JULIA LE HAI


z klasy wiolonczeli mgr Iwony Michalak


STEFAN OPALIŃSKI


z klasy wiolonczeli mgr Michała Litwy


Wyróżnienia I stopnia:


JULIUSZ SÓJKA


z klasy wiolonczeli mgr Cezarego Krysztoforskiego


Wyróżnienia II stopnia:


NATALIA STRÓŻYŃSKA


z klasy wiolonczeli mgr Cezarego Krysztoforskiego


IV GRUPA WIEKOWA


III miejsce


JAN ŁOSOŚ

z klasy wiolonczeli mgr Iwony Michalak


Wyróżnienia

ALEKSANDRA NOWAK
z klasy wiolonczeli mgr Iwony Michalak

 

 


 

Międzynarodowy Konkurs "Młodzi Wirtuozi"

w Sofii (Bułgaria), 24-30.03.2014III miejsce


Maja Babyszka

z klasy fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń i mgr Adama Zoka
 
XXVIII STAROGARDZKIE SPOTKANIE KAMERALNE


11 kwietnia 2014 r.


duet fortepianowy w składzie:


Adam Ignaczak kl. V OSM I st.

 

Jan Wozowicz kl. V OSM I st.
 

z klasy fortepianu
 

mgr Iwony Żyty i mgr Magdaleny Sitarek


otrzymał

 

III miejsce

 

IX Włocławskie Spotkania Uczniów Klas Fortepianu
 

w dniu 09 kwietnia 2014 r.
 

DOMINIKA RAK kl. III OSM I st.

 uczennica mgr Marii Frajndt

I miejsce

oraz nagrodę za najlepsze wykonanie utworu dowolnego
 

w swojej grupie wiekowej

 

MAJA LUTOWSKA kl. I OSM I st.
 

uczennica mgr Jolanty Czerniawskiej


III miejsce

 


Makroregionalny Konkurs "Mistrz zasad muzyki" Grudziądz 20.03.2014


II MIEJSCE

Gabriela Szarapka kl. VI PSM I st. cykl 6-letni
nauczyciel Joanna Urbaniak


WYRÓŻNIENIE

Julia Brymora kl. VI B OSM I st.

nauczyciel Aleksandra Lewańska


WYRÓŻNIENIE

Barbara Matusiak kl. VI B OSM I st.

nauczyciel Elżbieta Mikicka
W XII SOCHACZEWSKIE SPOTKANIA

 

KAMERALNE


29 – 30 marca 2014 r.

 

duet fortepianowy w składzie:
 

 

Adam Ignaczak kl. V OSM I st.


Jan Wozowicz kl. V OSM I st.uczniowie mgr Iwony Żyty i mgr Magdaleny Sitarek

 

otrzymał

I miejsce

 

  

W III OGÓLNOPOLSKI KONKURS

DUETÓW FORTEPIANOWYCH

 

GRAJMY RAZEM”

 

Zamość 2014

 

27 – 28 marca

duet fortepianowy w składzie:

 

Katarzyna Szefke kl. IV OSM I st.

 

Łucja Flisińska kl. V OSM I st.


z klasy fortepianu

 

mgr Jolanty Czerniawskiej

 

otrzymał

 

III miejsce


Regionalny Konkurs Pianistyczny „Roztańczony Fortepian”
21 marca 2014r

I miejsce
DOMINIKA RAK kl. III OSM I st.
uczennica mgr Marii Frajndt
w I grupie wiekowej kl. II i III


III miejsce
JULIA GODLEWSKA kl. II PSM I st.
uczennica mgr Jana Rogalskiego
w I grupie wiekowej


wyróżnienie
MICHAŁ SITAREK kl. II OSM I st.
uczeń mgr Barbary Klekotko
KALINA PACIOREK kl. III OSM I st.
uczennica mgr Katarzyny Żekońskiej


 


 

 


  

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY

10.01.2014
Gdańsk - Wrzeszcz


Muzyka w wykonaniu najmłodszych. Od baroku po współczesność”

II MIEJSCE


(w grupie I – młodszej )


MAJA KAMROWSKA

z klasy fortepianu
mgr Barbary Klekotko

 

 

 

 


 

XXXIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS BACHOWSKI

ZIELONA GÓRA, 29.11-1.12.2013


uczniowie klasy wiolonczeli

mgr Iwony Michalak i prof. Tomasza Strahla

 

 

I MIEJSCE

ZOFIA ZIEMKIEWICZ

WYRÓŻNIENIA

ALEKSANDRA NOWAK

MALWINA MAŁAWY

ANTONI MAJEWSKI

JAN ŁOSOŚ

***

Konkurs
ROZTAŃCZONY FORTEPIAN

pod patronatem CEA w Inowrocławiu

 


I grupa:

I MIEJSCE

Maja Kamrowska;


II MIEJSCE

Marcin Czapiewski;

 

 


wyróżnienie za forme taneczną


Dominika Rak


II grupa:

II MIEJSCE

 

 

Weronika Lazoryk


III MIEJSCE EX.

Julia Armińska i Aleksander Misiak

wyróżnienie


Katarzyna SzefkeOGÓLNOPOLSKIE PRZESŁUCHANIA

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - 2013

 

SKRZYPCE I ST.


II MIEJSCE


Safia Messaoudi
(nauczyciel: mgr Anna Lechnio)


WYRÓŻNIENIE

Emilia Barańska

(nauczyciel mgr Michalina Radzińska)

Urszula Chmielewicz

(nauczyciel mgr Agata Kopycińska-Karbowniczek)

 

ZESPOŁY PERKUSYJNE II ST.


II MIEJSCE

Stick Band Trio
(nauczyciel mgr Mirosław Żyta)

 

WIOLONCZELA I ST.

WYRÓŻNIENIE

Zuzanna Nogaj
(nauczyciel mgr Joanna Otmianowska-Siarkiewicz)

 

 IX MŁODZIEŻOWY KONKURS WIOLONCZELOWY

W POZNANIU

(5-8.12.2012)

 


II MIEJSCE


ZOFIA ZIEMKIEWICZ

(kl. prof. T. Strahla i mgr I. Michalak)

 

WYRÓŻNIENIE

ANTONI MAJEWSKI

(kl. prof. T. Strahla i mgr I. Michalak)


XVII Przegląd Duetów fortepianowych


Dialogi Fortepianowe”

dla uczniów szkół muzycznych

I st. w Gdyni ( I grupa wiekowa)


(30 XI 2012 r.)

 

 

 

Uczennice OSM I st.:

 

KATARZYNA SZEFKE (kl. III)


i ŁUCJA FLISIŃSKA (kl. IV)


prowadzone pod kierunkiem:

 


MGR JOLANTY CZERNIAWSKIEJ

 

Otrzymały

 

III nagrodę.

 

 XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS
KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ
W TORUNIU


(I GRUPA WIEKOWA)
W dniu 16 XI 2012 r. uczennice OSM I st.:


KATARZYNA SZEFKE (kl. III)
i ŁUCJA FLISIŃSKA (kl. IV)

prowadzone pod kierunkiem:

MGR JOLANTY CZERNIAWSKIEJ

grając w duecie na 4 - ręce
zdobyły

II NAGRODĘ


NAGRODZENI UCZNIOWIE OGÓLNOPOLSKICH
KONFRONTACJI WIOL
ONCZELOWYCH (4-6 maj 2012)

I GRUPA
II MIEJSCE
Natalia Stróżyńska (naucz. mgr C. Krysztoforski)
III MIEJSCE
Juliusz Sójka (naucz. mgr C. Krysztoforski)
II GRUPA
III MIEJSCE
Agata Bączkowska (naucz. mgr C. Krysztoforski)
IV MIEJSCE
Mateusz Cioch (naucz. mgr C. Krysztoforski)
III GRUPA
IV MIEJSCE
Katarzyna Golla (naucz. mgr C. Krysztoforski)
IV GRUPA
I MIEJSCE
Zofia Ziemkiewicz (naucz. prof. T. Strahl, mgr I. Michalak)
III MIEJSCE
Antoni Majewski (naucz. mgr I. Michalak)
Wyróżnienie I st.
Aleksandra Nowak (naucz. mgr I. Michalak)
V GRUPA
Wyróżnienie II st.
Malwina Maławy (naucz. mgr I. Michalak)


 

25.03.2012, Warszawa
Ogólnopolskie Przesłuchania CEA
klas wiolonczeli i kontrabasu

I MIEJSCE
DARIA GRZEGORZ
(kl. wiolonczeli prof. T. Strahla i mgr I. Michalak)DARIA GRZEGORZ
(kl. wiolonczeli prof. T. Strahla, mgr I. Michalak)
ZAKWALIFIKOWAŁA SIĘ
DO EUROWIZJI „MUZYK ROKU 2012"


DARIA GRZEGORZ
(kl. wiolonczeli prof. T. Strahla i mgr I. Michalak)
ZAKWALIFIKOWAŁA SIĘ DO UDZIAŁU
W XVI MIĘDZYNARODOWYM MISTRZOWSKIM
KURSIE MUZYCZNYM
"Morningside Music Bridge w Calgary" (4 lipca-3 sierpnia br.)

 


 
03. – 06. 03. 2012, WARSZAWA
II TURNIEJ WIOLONCZELOWO – KONTRABASOWY

I MIEJSCE
ZOFIA ZIEMKIEWICZ
(klasa prof. T. Strahla, mgr I. Michalak)

II MIEJSCE
JAN IWASZKO
(klasa mgr M. Litwa)

WYRÓŻNIENIE
ANTONI MAJEWSKI

(klasa mgr I. Michalak)

WYRÓŻNIENIE
AGATA JANKOWSKA, JAN ŁOSOŚ

(klasa mgr M. Litwa)

 

02. – 03. 03. 2012 r. OGÓLNOPOLSKIE PRZESŁUCHANIA
CEA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH, WARSZAWA

II MIEJSCE
– zespół mgr M. Litwy
Jan Iwaszko, Agata Jankowska, Katarzyna Golla, Rozalia Sobecka


WYRÓŻNIENIE
– kwartet smyczkowy mgr M. Litwy

Laura Bednarska, Alicja Chęś, Adam Dziewiątkowski, Jan Iwaszko

 

6.03.2012, GDAŃSK I REGIONALNY KONKURS
„KAMERALNIE Z FORTEPIANEM”

III NAGRODA
Agata Prokop, Konga Buchholz
(przyg. mgr M. Sitarek i mgr G. Bogusza)


XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS KOMPOZYTORSKI UFM

II MIEJSCE
Paweł Grajnert
(kl. VI OSM II st., mgr M. Dobrzyński - dyplom uznania)

 


 


  


MIĘDZYNARODOWY KONKURS - TURYN
(5-10. 12. 2011)

I miejsce – Daria Grzegorz

(z klasy prof. T. Strahl, mgr I. Michalak)


II miejsce – Paweł Dębski

(z klasy prof. P. Radzińskiego)

II miejsce – Michał Nowak

(z klasy prof. P. Radzińskiego)


 

II miejsce – Karolina Miśkowiec
(z klasy prof. P. Radzińskiego)


 


XXXVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS BACHOWSKI
IM. S. HAJZERA W ZIELONEJ GÓRZE
(2-4. 12. 2011)

I MIEJSCE – AGATA NOWAK
(z klasy prof. T. Strahla, mgr I. Michalak)

III miejsce – Zofia Ziemkiewicz
(z klasy prof. T. Strahla, mgr I. Michalak)wyróżnienie – Daria Grzegorz
(z klasy prof. T. Strahla, mgr I. Michalak)


 


 W DNIU 18 – 20 LISTOPADA 2011 ROKU
na


II WARSZAWSKIM KONKURSIE PIANISTYCZNYM
w WARSZAWIE

UCZNIOWIE KLASY:
III i IV OSM I st. NASZEJ SEKCJI


ADAM IGNACZAK

z klasy III OSM I st.
uczeń mgr
Iwony Żyta


ORAZ

JAKUB SITAREK

z klasy IV OSM I st.
uczeń mgr
Magdaleny Sitarek

OTRZYMALI

WYRÓŻNIENIA II st.

W II GRUPIE WIEKOWEJ KLAS III - IVDARIA GRZEGORZ

(z klasy wiolonczeli prof. T. Strahla i mgr I. Michalak)


I MIEJSCE
na Kursie Mistrzowskim
w Calgary 2011 (Kanada)21 MIĘDZYNARODOWY KONKURS DLA MŁODYCH MUZYKÓW „CITTA DI BARLETTA”, WŁOCHY
(28.04-7.05.2011)

I MIEJSCE EX AEQUO

MICHAŁ NOWAK
(z kl. skrzypiec prof. Pawła Radzińskiego)
PAWEŁ DĘBSKI
(z kl. skrzypiec prof. Pawła Radzińskiego)


OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE WIOLONCZELOWE
IM. ZDZISŁAWY WOJCIECHOWSKIEJ
6-8 maja 2011

 

I GRUPA WIEKOWA

III miejsce

CHMIELEWICZ MARIA
(klasa wiolonczeli mgr M. Litwy)

 

IV GRUPA WIEKOWA

I miejsce

NOWAK AGATA
(klasa wiolonczeli mgr I. Michalak)

 

V GRUPA WIEKOWA

II miejsce

GRZEGORZ DARIA
(klasa wiolonczeli prof. T. Strahla, mgr I. Michalak)

 

wyróżnienie:

BUKOWSKI CYRYL
(klasa wiolonczeli prof. T. Strahla, mgr I. Michalak)


 

VII OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH INSTRUMENTALISTÓW
im. K. I A. SZAFRANKÓW (RYBNIK) (
17-19. 04 2011)

I miejsce
AGATA NOWAK
(z klasy wiolonczeli mgr I. Michalak)


II miejsce

ZOFIA ZIEMKIEWICZ
(z klasy wiolonczeli prof. T. Strahla i mgr I. Michalak)


 

X MAKROREGIONALNE SPOTKANIA PIANISTYCZNE
O PUCHAR BURMISTRZA I PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIASTA W IŁAWIE
(19 maj 2011)

I miejsce

JAKUB SITAREK

(z kl. fortepianu mgr M. Sitarek)

 

II miejsce

AGATA PROKOP
(z kl. fortepianu mgr M. Sitarek)


 

XXI KŁODZKI KONKURS PIANISTYCZNY
(Kłodzko, 13 – 14 maja 2011 r. )

III nagroda

JULIA BRYMORA
(z kl. fortepianu mgr Anny Ujazdowskiej)
 


 

II OGÓLNOPOLSKI PIANISTYCZNY KONKURS MUZYKI POLSKIEJ
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I I II ST. W SKIERNIEWICACH
(10 – 11.05.11)

I miejsce

(w I grupie)

ADAM IGNACZAK
(z kl. fortepianu mgr Iwony Żyty)

Wyróżnienie
(w II grupie)

AGATA PROKOP
(z kl. fortepianu mgr M. Sitarek)

Wyróżnienie
(w I grupie)

JAN WOZOWICZ
(z kl. fortepianu mgr M. Sitarek)


 


II OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS INSTRUMENTÓW
SMYCZKOWYCH (ELBLĄG)

(15-17. 04. 2011)
I miejsce
ZOFIA ZIEMKIEWICZ
(z klasy wiolonczeli prof. T. Strahla i mgr I. Michalak)
III miejsce
AGATA NOWAK
(z klasy wiolonczeli mgr I. Michalak)


 

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS
GRY NA INSTRUMENTACH DĘTYCH
IM. FRANCISZKA KMIECIKA „MINIATURA 2011
(11-12.02.2011)

 

 

GRUPA I
(instrumenty dęte blaszane):

wyróżnienia

DAWID KALICKI
(z klasy puzonu mgr P. Kalickiego)

SZYMON KUJACIŃSKI
(z klasy waltorni mgr Włodzimierza Szadowiaka )

 

GRUPA II
(instrumenty dęte blaszane):

I NAGRODA

DANIEL DUDA
(z klasy trąbki mgr M. Kanii)

III NAGRODA

OSKAR KOZIK
(z klasy trąbki mgr M. Kanii)


VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIANISTYCZNY
„CHOPINOWSKIE INTERPRETACJE MŁODYCH” W KONINIE
(19-20.11.2010)

GRAND-PRIX i PIERWSZA NAGRODA
PIOTR NOWAK Z KLASY TALENTÓW PZSM
(z klasy fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń i dr Piotra Kępińskiego)

NA MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE
PIANISTYCZNYM,
UCZNIOWIE KLASY TALENTÓW ODNIEŚLI KOLEJNE SUKCESY:
(Rzym, maj 2010)

I miejsce Dorota Demidowicz
(z klasy fortepianu prof. Marii Murawskiej)

II miejsce
Szymon Chorobiński
(z klasy fortepianu prof. Marii Murawskiej)VI FORUM MŁODYCH WIOLONCZELISTÓW
(GDAŃSK – ORUNIA) (
20. 04. 2011)
I miejsce
MARIA CHMIELEWICZ.
(z klasy wiolonczeli
mgr M. Litwy)
I miejsce
JAN ŁOSOŚ
(z klasy wiolonczeli
mgr M. Litwy)
I miejsce
JAN IWASZKO
(z klasy wiolonczeli
mgr M. Litwy)
III miejsce
MATEUSZ CIOCH
(z klasy wiolonczeli
mgr C. Krysztoforskiego)
III miejsce
AGATA JANKOWSKA
(z klasy wiolonczeli
mgr M. Litwy)

  XIII KONKURS WIOLONCZELOWO-KONTRABASOWY
(MALBORK -
12. 04. 2011)

I miejsce
ALEKSANDRA NOWAK

(z klasy wiolonczeli mgr I. Michalak)

III miejsce
MATUSIAK BARBARA
(z klasy wiolonczeli
mgr M. Litwy)

III miejsce
ROZALIA SOBECKA
(z klasy wiolonczeli
mgr C. Krysztoforskiego)

 


 II ZACHODNIOPOMORSKI KONKURS
PIANISTYCZNY W SZCZECINIE (
4-8.04.2011) 

wyróżnienie w grupie II

WIKTORIA SZYNAKA
(z klasy fortepianu dr P. Kępińskiego)

 

 


II WŁOCŁAWSKIE SPOTKANIA SKRZYPCOWE
„POLSKIE KOMPOZYTORKI” (WŁOCŁAWEK) (
19-20. 04. 2011)

III miejsce
SAFIA MESSAOUDI
(z klasy skrzypiec mgr A. Lechnio)

IV miejsce
EMILIA BARAŃSKA
(z klasy skrzypiec mgr A. Lechnio)

IV miejsce
ELŻBIETA WALKOWIAK
(z klasy skrzypiec mgr M. Szadowiak)

III miejsce
STANISŁAW WALKOWIAK
(z klasy skrzypiec mgr M. Szadowiak)

 


 VIII MUZYCZNE SPOTKANIA NAJMŁODSZYCH
PIANISTÓW W SIERADZU (18.12. 2010)

 

IV miejsce i nagroda specjalną

przewodniczącej jury

 

JAKUB SITAREK

(z klasy fortepianu mgr Magdaleny Sitarek)

wyróżnienie

i nagroda wydawnictwa Euterpe

 

AGATA PROKOP

(z klasy fortepianu mgr Magdaleny Sitarek)

 


 V CHEŁMŻYŃSKI KONKURS UCZNIÓW KLAS GITARY
SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA (
25. 04. 2011)

I miejsce
STANISŁAW SZARAPKA
(z klasy gitary mgr P. Kaźmierczak)

II miejsce
SABINA SIKORSKA
(z klasy gitary mgr P. Olszewskiego)

II miejsce
ZESPÓŁ GITAROWY: SABINA SIKORSKA, AGATA CHMIELEWICZ
(z klasy gitary mgr P. Olszewskiego)

 


XII GRUDZIĄDZKI KONKURS AKORDEONOWY (8-9.04.2011)

 

III miejsce w I kategorii

JAKUB PAWLAK
(z klasy akordeonu mgr M. Karczewskiej)  X OGÓLNOPOLSKI
KONKURS KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ

(25-28.11.2010, Toruń)


 

II nagroda 


duet JULIA BRYMORA i EWA JURCZYK

 (prowadzonego pod kierunkiem: mgr Anny Ujazdowskiej – Binieckiej)


WYRÓŻNIENIE NA III MIĘDZYNARODOWYM
KONKURSIE IM. BELI BARTOKA
WYRÓŻNIENIE NA OGÓLNOPOLSKIM PIANISTYCZNYM
KONKURSIE MUZYKI POLSKIEJ


FRANEK NURKIEWICZ kl. II OSM I st.
(z klasy fortepianu mgr Barbary Kani)

 


IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS
IM. JANINY GARŚCI W STALOWEJ WOLI
(20–21.05. 2010 r.)


V nagroda w II grupie wiekowej

MAJA BABYSZKA
(z klasy fortepianu mgr Adama Zoka)  

wyróżnienie w I grupie wiekowej 

FRANEK NURKIEWICZ
(z klasy fortepianu mgr Barbary Kani)  


 

OGÓLNOPOLSKIE PRZESŁUCHANIA UCZNIÓW KLAS INSTRUMENTÓW DĘTYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA , WARSZAWA 27 – 28 MARCA 2010

I MIEJSCE  OSKAR KOZIK z klasy trąbki mgr Marka Kani

 
 

OGÓLNOPOLSKIE PRZESŁUCHANIA UCZNIÓW KLAS FORTEPIANU SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA,

WARSZAWA 23 – 27 MARCA 2010

II MIEJSCE PIOTR NOWAK z klasy fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń i dr Piotra Kępińskiego

 

OGÓLNOPOLSKIE PRZESŁUCHANIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA 

WARSZAWA  27 – 28 MARCA 2010

III MIEJSCE  KWARTET SMYCZKOWY pod kierunkiem mgr Michała Litwy

w składzie:  WERONIKA ŁOSOŚ,  AGNIESZKA JACKOWSKA,  FILIP WALKOWIAK,  JAN ŁOSOŚ

 

 

OGÓLNOPOLSKIE PRZESŁUCHANIA UCZNIÓW KLAS PERKUSJI SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA,

WARSZAWA 23 - 25 KWIETNIA 2010

WYRÓŻNIENIE   MATEUSZ KRAWCZYK  z klasy perkusji mgr Mirosława Żyty


OGÓLNOPOLSKIE PRZESŁUCHANIA UCZNIÓW KLASY GITARY I ZESPOŁÓW GITAROWYCH

SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA,

WARSZAWA 10 - 11 KWIETNIA 2010

III MIEJSCE DLA KWARTETU  w składzie:  PIOTR BOJARSKI,  EMILIA BANAŚ,  EMIL SZWANKOWSKI, ANTONI OLSZEWSKI  przygotowanie zespołu mgr Piotr Kaźmierczak