Informacje
There are no translations available.

 

Uchwała Towarzystwa Mozartowskiego

 

Wspominając  śp. Panią Ewę Stąporek-Pospiech, Prezes Towarzystwa Mozartowskiego w Bydgoszczy, członkowie organizacji podczas nadzwyczajnego zebrania podkreślili szczególną rolę Pani Prezes w powołaniu Towarzystwa oraz wieloletnie jego prowadzenie. Członkowie Towarzystwa zwrócili uwagę na Jej zaangażowanie w promowaniu klasycznego piękna oraz muzyki Mozarta, a także propagowanie sztuki poprzez organizowanie koncertów, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, wspomaganie uzdolnionej młodzieży oraz upowszechnianie muzyki wśród melomanów. Wielkie serce, pasja i praca Pani Prezes owocowały rozprzestrzenianiem się dobra i piękna w świecie.
TOWARZYSTWO MOZARTOWSKIE W BYDGOSZCZY

 

Towarzystwo Mozartowskie działające przy Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy to stowarzyszenie zajmujące się promowaniem i upowszechnianiem muzyki .

Powstało w 1995 roku i tym samym Bydgoszcz stała się siedzibą pierwszego, a zarazem jedynego Towarzystwa Mozartowskiego w Polsce .

Głównym punktem zainteresowań Towarzystwa jest oczywiście osoba
i twórczość Mozarta , ale obok tego również szeroko rozumiana problematyka muzyczna, związana z różnymi twórcami czy epokami. Celem stowarzyszenia jest organizowanie różnorodnych imprez - koncertów, audycji , spotkań muzycznych, skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców: uczniów szkół muzycznych, melomanów, czy środowiska lokalnego. Wśród tego typu imprez wymienić należy liczne koncerty okolicznościowe, recitale, koncerty kameralne i orkiestrowe, koncerty promujące młode talenty – wybitnie uzdolnioną młodzież.

Towarzystwo Mozartowskie finansuje nagrody dla osób wyróżniających się na konkursach muzycznych ( nagroda za najlepsze wykonanie utworów Mozarta na Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Krakowie oraz nagroda na Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów „Artur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy ). Towarzystwo organizuje ponadto wykłady popularno-naukowe, przybliżające słuchaczom różnorodną problematykę muzyczną oraz warsztaty , na których młodzież zapoznaje się z praktyką muzyczną minionych epok .

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie twórczości Mozarta i innych kompozytorów okresu klasycznego oraz kompozytorów, dla których inspiracją jest muzyka Mozarta. Towarzystwo upowszechnia utwory instrumentalne zespołowe, wokalne i orkiestrowe oraz umacnia więzi pomiędzy polskimi
i zagranicznymi muzykami. Towarzystwo współpracuje z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i innymi podmiotami krajowymi
i zagranicznymi realizującymi podobne cele (jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których RP jest stroną)

 

TOWARZYSTWO REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ :

 1. ORGANIZOWANIE KONCERTÓW, AUDYCJI, FESTIWALI ORAZ KONKURSÓW MUZYCZNYCH.

 2. WSPÓŁPRACĘ Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI, SAMORZĄDOWYMI, ORGANIZACJAMI POLITYCZNYMI
  I INSTYTUCJAMI KULTURALNYMI.

 3. ORGANIZOWANIE SEMINARIÓW.

 4. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZĄ I FONOGRAFICZNĄ.

 5. PROWADZENIE ZESPOŁÓW INSTRUMENTALNYCH.

 6. NAWIĄZYWANIE I UTRZYMYWANIE KONTAKTÓW
  Z POKREWNYMI TOWARZYSTWAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

 7. FINANSOWANIE NAGRÓD I STYPENDIÓW DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH CELE TOWARZYSTWA LUB PREDYSPONOWANYCH DO ICH REALIZACJI ORAZ DLA OSÓB WYBITNIE UTALENTOWANYCH MUZYCZNIE Z DOCHODÓW TOWARZYSTWA, PO PODJĘCIU W TYM PRZEDMIOCIE UCHWAŁY PRZEZ ZARZĄD I PO ZAPOZNANIU SIĘ ZE STANEM MAJĄTKOWYM TOWARZYSTWA.


Informacje Print
There are no translations available.


Klasa Talentów
Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy została powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powołanie tego rodzaju klasy w bydgoskiej szkole muzycznej jest wyróżnieniem na skalę ogólnopolską, bowiem obok szkół muzycznych w Warszawie i Poznaniu. Powierzenie opieki nad talentami muzycznymi bydgoskim pedagogom jest efektem wieloletniej pracy z uczniami wybitnie zdolnymi, którzy dziś rozsławiają Bydgoszcz na estradach krajowych i zagranicznych.

 

Do najznakomitszych absolwentów należą m.in. :

Rafał Blechacz - pianista, Michał Dworzyński - dyrygent, Krzysztof Herdzin - pianista i aranżer, Kacper Kuszewski - aktor.

 


Atutami szkoły, które poświadczają możliwość sprostania zadaniu jakim było utworzenie Klasy Talentów, są:
 
- wybitni absolwenci,
- duży prestiż szkoły w kraju dzięki rzetelnemu nauczaniu i osiągnięciom uczniów,
- szczególna dbałość o rozwój muzyczny i ogólnokształcący,
- organizacja kursów i konkursów muzycznych o charakterze międzynarodowym,
- celowe korzystanie ze specjalistycznej pomocy psychologicznej, skoncentrowanej na udzielaniu wsparcia młodym adeptom sztuki muzycznej.

Klasę Talentów powołano w celu wspierania uzdolnionych muzycznie uczniów. Klasa Talentów zapewnia naukę gry na instrumencie pod kierunkiem wybitnych instrumentalistów, profesorów akademickich z wybranych uczelni muzycznych w kraju, m.in. prof. Katarzyna Popowa - Zydroń (fortepian - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy), prof. Maria Murawska (fortepian - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy), prof. Tomasz Strahl (wiolonczela - Uniwersytet Muzyczny w Warszawie), prof. Marcin Baranowski (skrzypce - Akademia muzyczna w Poznaniu), przy współpracy z wybranymi pedagogami PZSM im. A. Rubinsteina.

W Klasie Talentów szczególny nacisk kładzie się na rozwój kompetencji muzyczno - wykonawczych, przygotowując młodych adeptów sztuki muzycznej do dalszej profesjonalnej edukacji na szczeblu akademickim oraz do zawodu artysty - muzyka. Naukę w Klasie Talentów mogą rozpocząć uczniowie klas szkół muzycznych II stopnia, na rożnych etapach edukacji szkolnej. Nauka przedmiotów ogólnokształcących ma zindywidualizowany charakter, dzięki temu uczniowie mają więcej czasu na codzienne ćwiczenie na instrumencie i przygotowywanie się do różnorodnych konkursów, koncertów i festiwali muzycznych.
 
Uczniowie Klasy Talentów koncertują i dokonują nagrań radiowych lub telewizyjnych w ramach projektu Adopcja Talentów. Uczestniczą także w obozach artystyczno - naukowych w ramach projektu Integracja sztuk a rozwój młodych talentów muzycznych XXI wieku, który został wdrożony w roku szkolnym 2009 / 2010 i realizowany jest pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Podczas tego rodzaju obozów, obok czasu na ćwiczenie i rekreację, uczniowie uczestniczą w spotkaniach z wybitnymi przedstawicielami różnych dziedzin sztuki.
 
Kandydaci chętni do nauki w Klasie Talentów powinni charakteryzować się nie tylko wybitnymi zdolnościami i osiągnięciami muzycznymi. Bardzo ważna jest autentyczna motywacja do zajmowania się sztuką muzyczną i zdecydowanie, co do wyboru dalszej drogi życiowej ukierunkowanej na muzykę.