Dyrekcja Szkoły
Dyrekcja Szkoły Drukuj

 

Julita Szałach

Dyrektor

Gabinet dyrektora
(wejście przez sekretariat - pok.2)


 

 

 

 


 

dr Joanna Derenda-Łukasik

Marek Kowalski

Wicedyrektor

Wicedyrektor ds. Ogólnokształcących

Gabinet wicedyrektora
(wejście przez sekretariat - pok.2)

Gabinet wicedyrektora
  (wejście przez sekretariat - pok.7)