Miejsce zabaw

Czy wiesz, że...
Pewien młody pianista dawał próbę swych umiejętności przed Arturem Rubinsteinem. Po kilku niezbyt udanych akordach zwrócił się 
do Mistrza: - Czy ma Pan jakieś życzenia? Jak Pan widzi mogę zrobić z fortepianem wszystko, co mi się tylko podoba!
Mistrz odparł: - Wobec tego, niech pan zamknie klawiaturę!

Miejsce zabaw Drukuj
Szkoła - Radosna Szkoła
Zgodnie z Rządowym programem „Radosna Szkoła” miejsca zabaw w budynku szkoły, których zadaniem jest zapewnienie – zgodnie z naturalnymi warunkami rozwojowymi dzieci – możliwości organizacji zabaw ruchowych. Na stronie internetowej szkoły (www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl) ogłoszono zaproszenie do składania ofert na wyposażenie szkolnej świetlicy w pomoce do miejsc zabaw, które będą wykorzystywane nie tylko w czasie zajęć świetlicowych, ale także podczas przerw czy wybranych lekcji (sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające aktywność fizyczną dzieci, np. duże miękkie klocki pozwalające na właściwą dla wieku rozwojowego dziecka zabawę, w której zostanie wykorzystana naturalna ciekawość poznawcza w zakresie budowania i konstrukcji; pomoce dydaktyczne, które mają służyć aktywnej zabawie, posiadać nie tylko walory poznawcze, ale także estetyczne i tworzyć radosne warunki pobytu dzieci w szkole). Spośród ofert, które wpłynęły Komisja przetargowa wyłoniła najbardziej ciekawą i kompleksową ofertę przesłaną przez educarium sp. z o. o. Bydgoszczy.

Najważniejszym celem, jaki ma spełniać wyposażenie tego miejsca, jest zaspokajanie naturalnej, rozwojowej potrzeby ruchu i zabawy, które są właściwe dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Połączenie tego celu z równoczesną możliwością kształtowania koncentracji uwagi, zdolności manualnych czy precyzji ruchu, stwarzania podstawy do osiągnięcia sukcesu, jakim jest wszechstronny i harmonijny rozwój psychoruchowy dzieci w młodszym wieku szkolnym. Cennym walorem zakupionego wyposażenia jest stworzenie naturalnych sytuacji do diagnozy i terapii, dzięki czemu możliwa będzie wczesna rehabilitacja ruchowa, ćwiczenie właściwej postawy ciała i nawyków ruchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni i schemacie ciała. Zabawa w miejscach zabaw pomoże rozbudzać wyobraźnię dziecka – wyposażenie miejsca zabaw

Dodatkowo przeprowadzono remont kompleksu pomieszczeń świetlicowych pn. „Remont pomieszczeń świetlicy na parterze budynku szkolnego przy ulicy Andrzeja Szwalbego 1” w celu stworzenia dodatkowej przestrzeni do zabaw. Opracowano projekt przebudowy pomieszczeń zgodny z potrzebami ale również wymaganiami określanymi w Prawie budowlanym. Stworzono nowe przestrzenie w świetlicy przez połączenie pomieszczenia do pracy cichej w świetlicy oraz magazynu instrumentów poprzez wyburzenie ściany działowej. Powstała w ten sposób duża widna przestrzeń do zabawy. Dotychczasowe pomieszczenia sanitarne przebudowano tworząc 2 toalety i małą podręczną kuchenkę na potrzeby korzystających ze świetlicy. Jedna z toalet jest przystosowana dla najmniejszych, najmłodszych uczniów. Wymieniono całkowicie instalację elektryczną pamiętając o oświetleniu awaryjnym i oznakowaniu wyjść ewakuacyjnych.
Remont wykonała firma Malibud z Bydgoszczy.Sala do pracy cichej została dzięki Radzie Rodziców wyposażona w dużą nową szafę i narożną szafkę – przebieg remontu
Opracował: Marek Dankowski