Informacje
Informacje Drukuj

Klasa Talentów
Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy została powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powołanie tego rodzaju klasy w bydgoskiej szkole muzycznej jest wyróżnieniem na skalę ogólnopolską, bowiem obok szkół muzycznych w Warszawie i Poznaniu. Powierzenie opieki nad talentami muzycznymi bydgoskim pedagogom jest efektem wieloletniej pracy z uczniami wybitnie zdolnymi, którzy dziś rozsławiają Bydgoszcz na estradach krajowych i zagranicznych.

 

Do najznakomitszych absolwentów należą m.in. :

Rafał Blechacz - pianista, Michał Dworzyński - dyrygent, Krzysztof Herdzin - pianista i aranżer, Kacper Kuszewski - aktor.

 


Atutami szkoły, które poświadczają możliwość sprostania zadaniu jakim było utworzenie Klasy Talentów, są:
 
- wybitni absolwenci,
- duży prestiż szkoły w kraju dzięki rzetelnemu nauczaniu i osiągnięciom uczniów,
- szczególna dbałość o rozwój muzyczny i ogólnokształcący,
- organizacja kursów i konkursów muzycznych o charakterze międzynarodowym,
- celowe korzystanie ze specjalistycznej pomocy psychologicznej, skoncentrowanej na udzielaniu wsparcia młodym adeptom sztuki muzycznej.

Klasę Talentów powołano w celu wspierania uzdolnionych muzycznie uczniów. Klasa Talentów zapewnia naukę gry na instrumencie pod kierunkiem wybitnych instrumentalistów, profesorów akademickich z wybranych uczelni muzycznych w kraju, m.in. prof. Katarzyna Popowa - Zydroń (fortepian - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy), prof. Maria Murawska (fortepian - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy), prof. Tomasz Strahl (wiolonczela - Uniwersytet Muzyczny w Warszawie), prof. Marcin Baranowski (skrzypce - Akademia muzyczna w Poznaniu), przy współpracy z wybranymi pedagogami PZSM im. A. Rubinsteina.

W Klasie Talentów szczególny nacisk kładzie się na rozwój kompetencji muzyczno - wykonawczych, przygotowując młodych adeptów sztuki muzycznej do dalszej profesjonalnej edukacji na szczeblu akademickim oraz do zawodu artysty - muzyka. Naukę w Klasie Talentów mogą rozpocząć uczniowie klas szkół muzycznych II stopnia, na rożnych etapach edukacji szkolnej. Nauka przedmiotów ogólnokształcących ma zindywidualizowany charakter, dzięki temu uczniowie mają więcej czasu na codzienne ćwiczenie na instrumencie i przygotowywanie się do różnorodnych konkursów, koncertów i festiwali muzycznych.
 
Uczniowie Klasy Talentów koncertują i dokonują nagrań radiowych lub telewizyjnych w ramach projektu Adopcja Talentów. Uczestniczą także w obozach artystyczno - naukowych w ramach projektu Integracja sztuk a rozwój młodych talentów muzycznych XXI wieku, który został wdrożony w roku szkolnym 2009 / 2010 i realizowany jest pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Podczas tego rodzaju obozów, obok czasu na ćwiczenie i rekreację, uczniowie uczestniczą w spotkaniach z wybitnymi przedstawicielami różnych dziedzin sztuki.
 
Kandydaci chętni do nauki w Klasie Talentów powinni charakteryzować się nie tylko wybitnymi zdolnościami i osiągnięciami muzycznymi. Bardzo ważna jest autentyczna motywacja do zajmowania się sztuką muzyczną i zdecydowanie, co do wyboru dalszej drogi życiowej ukierunkowanej na muzykę.