Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Aktualności Documents Katalog Głowny Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
There are no translations available.

 

Uchwała Towarzystwa Mozartowskiego

 

Wspominając  śp. Panią Ewę Stąporek-Pospiech, Prezes Towarzystwa Mozartowskiego w Bydgoszczy, członkowie organizacji podczas nadzwyczajnego zebrania podkreślili szczególną rolę Pani Prezes w powołaniu Towarzystwa oraz wieloletnie jego prowadzenie. Członkowie Towarzystwa zwrócili uwagę na Jej zaangażowanie w promowaniu klasycznego piękna oraz muzyki Mozarta, a także propagowanie sztuki poprzez organizowanie koncertów, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, wspomaganie uzdolnionej młodzieży oraz upowszechnianie muzyki wśród melomanów. Wielkie serce, pasja i praca Pani Prezes owocowały rozprzestrzenianiem się dobra i piękna w świecie.
TOWARZYSTWO MOZARTOWSKIE W BYDGOSZCZY

 

Towarzystwo Mozartowskie działające przy Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy to stowarzyszenie zajmujące się promowaniem i upowszechnianiem muzyki .

Powstało w 1995 roku i tym samym Bydgoszcz stała się siedzibą pierwszego, a zarazem jedynego Towarzystwa Mozartowskiego w Polsce .

Głównym punktem zainteresowań Towarzystwa jest oczywiście osoba
i twórczość Mozarta , ale obok tego również szeroko rozumiana problematyka muzyczna, związana z różnymi twórcami czy epokami. Celem stowarzyszenia jest organizowanie różnorodnych imprez - koncertów, audycji , spotkań muzycznych, skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców: uczniów szkół muzycznych, melomanów, czy środowiska lokalnego. Wśród tego typu imprez wymienić należy liczne koncerty okolicznościowe, recitale, koncerty kameralne i orkiestrowe, koncerty promujące młode talenty – wybitnie uzdolnioną młodzież.

Towarzystwo Mozartowskie finansuje nagrody dla osób wyróżniających się na konkursach muzycznych ( nagroda za najlepsze wykonanie utworów Mozarta na Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Krakowie oraz nagroda na Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów „Artur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy ). Towarzystwo organizuje ponadto wykłady popularno-naukowe, przybliżające słuchaczom różnorodną problematykę muzyczną oraz warsztaty , na których młodzież zapoznaje się z praktyką muzyczną minionych epok .

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie twórczości Mozarta i innych kompozytorów okresu klasycznego oraz kompozytorów, dla których inspiracją jest muzyka Mozarta. Towarzystwo upowszechnia utwory instrumentalne zespołowe, wokalne i orkiestrowe oraz umacnia więzi pomiędzy polskimi
i zagranicznymi muzykami. Towarzystwo współpracuje z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i innymi podmiotami krajowymi
i zagranicznymi realizującymi podobne cele (jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których RP jest stroną)

 

TOWARZYSTWO REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ :

 1. ORGANIZOWANIE KONCERTÓW, AUDYCJI, FESTIWALI ORAZ KONKURSÓW MUZYCZNYCH.

 2. WSPÓŁPRACĘ Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI, SAMORZĄDOWYMI, ORGANIZACJAMI POLITYCZNYMI
  I INSTYTUCJAMI KULTURALNYMI.

 3. ORGANIZOWANIE SEMINARIÓW.

 4. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZĄ I FONOGRAFICZNĄ.

 5. PROWADZENIE ZESPOŁÓW INSTRUMENTALNYCH.

 6. NAWIĄZYWANIE I UTRZYMYWANIE KONTAKTÓW
  Z POKREWNYMI TOWARZYSTWAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

 7. FINANSOWANIE NAGRÓD I STYPENDIÓW DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH CELE TOWARZYSTWA LUB PREDYSPONOWANYCH DO ICH REALIZACJI ORAZ DLA OSÓB WYBITNIE UTALENTOWANYCH MUZYCZNIE Z DOCHODÓW TOWARZYSTWA, PO PODJĘCIU W TYM PRZEDMIOCIE UCHWAŁY PRZEZ ZARZĄD I PO ZAPOZNANIU SIĘ ZE STANEM MAJĄTKOWYM TOWARZYSTWA.


PZSM im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy :: File Repository

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter | Author
Page:  1 2 Next »

file_icons/pdf1.gif1. Aneks nr 3 do Regulaminu ZFŚS

Submitted On:
16 Jan 2020
File Size:
72.48 Kb
Downloads:
60

file_icons/pdf1.gif2. Załącznik do Aneksu nr 3

Submitted On:
16 Jan 2020
File Size:
222.21 Kb
Downloads:
62

file_icons/document.gif3. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY ZDROWOTNEJ

Submitted On:
16 Jan 2020
File Size:
20.68 Kb
Downloads:
165

file_icons/document.gif4. Aneks 2

Submitted On:
16 Jan 2020
File Size:
12.98 Kb
Downloads:
116

file_icons/pdf3.gifRegulamin 2012

Submitted On:
12 Apr 2012
File Size:
180.71 Kb
Downloads:
116

file_icons/pdf3.gifRegulamin 2012 - aneks

Submitted On:
12 Apr 2012
File Size:
177.76 Kb
Downloads:
42

file_icons/pdf3.gifZałącznik nr 10 - tabela różnicowania zapomóg

Submitted On:
12 Apr 2012
File Size:
121.11 Kb
Downloads:
152

file_icons/pdf3.gifZałącznik nr 6A - zasady różnicowania- dorośli

Submitted On:
12 Apr 2012
File Size:
82.23 Kb
Downloads:
72

file_icons/pdf3.gifZałącznik nr 6B - zasady różnicowania - dzieci 11.05.2009

Submitted On:
12 Apr 2012
File Size:
74.82 Kb
Downloads:
49

file_icons/pdf3.gifZałącznik nr 7A - wniosek o świadczenie

Submitted On:
07 Apr 2017
File Size:
525.82 Kb
Downloads:
436
Page:  1 2 Next »
Remository 3.46 is technology by Guru PHP
Polska adaptacja JoomlaPL.com